Yoga

Susanna ger pass i två former av Yoga; Hathayoga och Yinyoga. Susanna är legitimerad yogalärare (RYS 200) och har även legitimerats i Yinyoga. Susanna kan anlitas för yogapass av föreningsverksamhet, företag och privatpersoner.


Vid bokning av Hathayoga alternativt Yinyoga kan en kortare introduktion av ämnet hållas vid första pass.

Hathayoga - muskulär träning och kompletterande träning

Hathayoga bygger på en flera tusen år gammal filosofi från Indien, och är en av de mest kända formerna av yoga. I Hathayogan fokuserar man främst på att genom olika övningar nå full kontroll över kroppen. Man siktar i hathayoga på skapa balans i kroppens "energisystem" för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling.


Genom att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och därmed finna inre balans. Mjuka fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande.


Fördelar och syfte med hathayoga:

  • Starkare och mer flexibel kropp
  • Mindre spänningar
  • Mental klarhet och ökad fokus
  • Kraft och inspiration
  • Bättre sömn
  • Bättre koncentration
  • Bättre balans

Yinyoga - rörlighetsträning och återhämtning

Yinyogan är en fantastisk form av återhämtande träning för kropp och sinne. I Kina och Taiwan har liknande tekniker av att hålla stretchande positioner under lång tid praktiserats i århundraden. Då som en del av den Taoistiska Yogan som ibland kallas Tao Yin. Den Yinyoga som praktiseras idag har dock sitt ursprung i USA. Vi har yogalärare som Paulie Zink, Paul Grilley och Sarah Powers att tacka för utveckling och spridning av Yinyoga i USA och Europa.


Syfte med Yinyogan är att skapa större rörelseutrymme i leder och elasticitet i bindväv/fascia. Yinyogan är en meditativ yogaform som lugnar nervsystemet och stärker vårt energisystem bl a genom olika andningstekniker. Yinyogans positioner hålls vanligtvis i minst 2-5 minuter vilket ger oss tid att lugna sinnet. Under yinyogapasset arbetar vi med de 4:a återkommande ledorden och HÖRNPELARNA i Yinyogan. Dessa är att hitta gränsläget, att vara stilla, att hålla en stund och att komma ur positionen mjukt och långsamt.


Yinyoga bygger på det taoistiska konceptet yin och yang. Där yin står för vår bindväv i motsatt förhållande till yang som står för muskelvävnad. I dagens samhälle sker många träningsformer med fokus på yang och då får inte yin lika stort utrymme. Yin och Yang behöver varandra för att skapa och upprätthålla harmoni och balans, det ena utesluter inte det andra.

Mindfulness - ingår och är kopplat till Yogan och Mental träning

Mindfulness är kopplat till yogans värld och även den Mentala träningen som Susanna ger som föreläsning. Hösten 2018 läste därför Susanna kursen “Mindfulness - teori och tillämpning” på Halmstad högskola. Susanna håller nu i gymnasiekursen Mental träning i Kungsbacka.