Om Susanna

YRKESBAKGRUND SOM DANSARE

Susannas yrkesbakgrund är professionell dansare. Efter avslutad gymnasieutbildning till yrkesdansare på Kungliga Svenska Balettskolan arbetade Susanna först på privatteater i Stockholm, frilansade och flyttade 1993 tillbaka till Göteborg för att arbeta som fast anställd dansare vid GöteborgsOperan. På GöteborgsOperan har Susanna medverkat i de flesta dansproduktioner under tiden 1993-2013, med undantag för det som sattes upp under Susannas två graviditeter och föräldraledigheter. Under Susannas karriär som dansare har hon dansat i musikaler som Phantom of the Opera och West Side Story. I klassiska verk såsom La Bayadère, Svansjön, Nötknäpparen och La Sylfid. Neoklassiska verk såsom Artifact, Falling Angels, Axioma, Mats Eks Giselle och Törnrosa där hon även haft betydande solistroller. Vidare i dansverk av modern nutida dans såsom My Lips, Transcient Horizon och Jo Strömgrens Utkanten.

UTBILDNINGAR OCH KURSER

Mellan 2011-2013 utbildade Susanna sig till danspedagog på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm med fokus på balett i ämnesdidaktiken. Utöver danspedagogutbildning har Susanna gått Yogalärarutbildningen Art of Life RYS 200 timmar för Camilla Bergström och är därmed licensierad yogalärare och Yinyogalärarutbildning på 50 timmar för Pia Pagrell. Hösten 2018 läste  Susanna kursen ”Mindfulness – teori och tillämning” 7.5 HP på distans på Halmstads Högskola. Kursen syftar till att kompletera gymnasiekursen Mental träning, då Mindfulness är en del av Mental Träning. Våren 2019 började Susanna läsa till legitimerad ämneslärare i dans via VAL på Karlstads Universitet. Susanna är numera legitimerad gymnasielärare i dans.


EGENFÖRETAGARE

Som egenföretagare startade Susanna 2012 en liten nischad privat dansskola Alter Era AB. Under 2012–2017 erbjöd Alter Era kursverksamhet i barnbalett, klassisk balett, tåskola och repertoar för barn och ungdom. Alter Era med Susanna som danslärare har anlitats av Balettakademin i Göteborg och anlitas löpande av Danscentrum Väst. Alter Era Dans har haft kontinuerliga samarbeten i form av dansundervisning för konståkningsklubbar i Göteborgsregionen, bland annat Lerums Konståkningsklubb och Göteborgs Konståkningsklubb. I dessa samarbeten har även danslägerverksamhet ingått löpande. Alter Era med Susanna har även anlitats för föreläsning av Näringslära och Mental Träning samt undervisning i Yinyoga nu senast för Kulturföreningen Tåget i Borås.


YRKESERFARENHET SOM DANSLÄRARE

Mellan 2014-2018 anlitades Susanna även som danslärare i balett för elever som utbildar sig till Yrkesdansare och Musikalartister vid Balettakademin i Göteborg. Susanna har arbetat som gymnasielärare i dans sedan vårterminen 2017. Först på Hulebäcks gymnasiums Estetiska program med inriktning dans där Susanna undervisade i gymnasiekurserna Dansteknik 1, 2 och 3 Dansgestaltning 1 och 2 – i dansstil balett. Därefter som gymnasielärare i dans på Aranäsgymnasiet med start höstterminen 2018. På Aranäsgymnasiet har Susanna undervisat på Estetiska programmet i modern nutida dans i kurserna Dansteknik 1, Dansorientering men också med dans för elever vid Gymnasiesärskolan. På Uddevalla gymnasiet Sinclair har Susanna undervisat balett sedan 2019 på det Estetiska programmet och är numera tillsvidareanställd. Susanna är sedan våren 2016 även tillsvidareanställd som danslärare i Kungsbacka Kulturskolan. 


Meritlista

UTBILDNINGAR (kurser och fortbildning) 

  •  Legitimerad gymnasielärare i dans vid Karlstad Universitet via VAL, 2019 - 2021.


  •  ”Dans för Hälsa” med Anna Duberg, juni-19, 2 dagars fortbildningskurs till Dans för hälsainstruktör. Se länk https://dansforhalsa.se/.


  •  "Mindfulness  – Teori och tillämpning," Halmstad Högskola 7.5 HP Ht18.


  •  Yinyogalärarutbildning 50 timmar för Pia Pagrell Ht18.


  •  Yogalärarutbildningen "Art of Life" 200 timmar RYS. Ht17-Vt18 Licensierad yogalärare.


  •  DOCH Utbildning till danspedagog på Danshögskolan i Sthlm. 2-årig utbildning på distans, inriktning klassisk balett 60 HP, VT 2011 - VT 2013.


  •  Kungliga Svenska Balettskolans Gymnasium (Stockholm), 1986-1989.


  •  Stora Teaterns Balettelevskola (Göteborg), 1979-1986.YRKESLIVSERFARENHET SOM DANSLÄRARE OCH DANSARE 

HT2020 -

Uddevalla Gymnasium Sinclair 

Tillsvidareanställd  20%. Estetiska programmet inriktning dans åk 1, 2, 3.

Kurserna Dansteknik 1, 2, 3 med inriktning balett.


HT2018 -

Aranäs Gymnasium (Kungsbacka)

Deltid allt från 15-30%.

Gymnasiekursen Mental Träning från HT20 - fortsatt.

Dans för Gymnasiesärskolan från HT18 - fortsatt. 

Estetiska programmet inriktning dans läsår 18/19.

Dansteknik 1 åk.1 inriktning modern nutida dans.

I- val Dansorientering åk 1, 2, 3 inriktning modern nutida dans. 


Feb 2017 - VT2018

Hulebäcks Gymnasium (Mölnlycke)

Vikariat deltid 20%. Estetiska programmet inriktning dans åk 1, 2, 3.

Kurserna Dansteknik 1, 2 och 3 och Dansgestaltning 1 och 2 med inriktning balett. 


VT2016 –

Kungsbacka Kulturskola

Tillsvidareanställd danslärare. 


HT2014 - VT2018

Balettakademin (Göteborg)

Timanställd dansärare i balett för D3:orna, D2:orna, M2:orna, m.fl.


VT2015 - HT2019

Danscentrum Väst DCV (Göteborg)

Återkommande danslärare i balett för yrkesverksamma dansare i Gbg. 


HT 2013

Svenska Balettskolan, Göteborg

Vikarierande danslärare i klassisk balett för åk 4. 


HT2012 - 2017

Alter Era Dans - Dansskola

Danslärare i barnbalett, klassisk balett, tåskola och repertoar för barn och ungdom 5-20 år. 


2007 - 2012

Svenska Balettskolan (Göteborg)

Danslärare för Svenska Balettskolans förberedande grupp (nioåringar). 


1993 - 2013

GöteborgsOperan AB

Dansare vid Göteborgs Operans Danskompani. 


1989 - 1993

Oscarsteatern (Stockholm)

Phantom of the Opera. Dansare och danskapten (1990-1993, då jag även ansvarade för

uppvärmningsklasser och repetitionsarbete). ANNAN RELEVANT ERFARENHET 

  •  Administrativ tjänst på 50% i köravdelningen på Göteborgs Operan 2013-dec 2015.


  •  Egenföretagare och danslärare i dansskolan Alter Era Dans AB. 

Här hittar du mer info om Alter Era!