Koncept

Susanna kan anlitas för att undervisa dans i flera dansstilar, se sidan om dans, hålla pass i Yoga (Hatha) och Yinyoga och som föreläsare inom Mental träning och Näringslära. Susanna kan anlitas per timme, halv eller heldag, alternativt för lägerverksamhet inom ovan områden.


Ta gärna kontakt med Alter Era för att hitta ett anpassat upplägg för er verksamhet. Klicka här 


Alternativa förslag på koncept:

Koncept 1 

Lägervecka med dans, yoga och föreläsning i Mental träning och Näringslära.

Förmiddag 09.00 - 11.30

Föreläsning Näringslära 1 (alla) Tid: 60 min

Paus 15 min

Danspass  ( grupp 1) Tid: 75 min


Lunch 60 min


Eftermiddag 12.30 - 16.30

Föreläsning Mental träning 1 (alla) Tid: 60 min

Paus 15 min 

Danspass  (grupp 2) Tid: 75 min

Paus 15 min

Yinyoga - rörlighet, stretch och avslappning (alla) Tid: 75 min


Lägerveckan som sker under 5 dagar innehåller: 

10 lektioner i dans, (75 min per lektion).

5 pass i Yinyoga, (75 min per pass).

5 föreläsningstillfällen i Näringslära, (60 min per tillfälle).

5 föreläsningstillfällen i Mental träning, (60 min per tillfälle).

Koncept 2

En dag med föreläsning i Mental träning alternativt Näringslära

Förmiddag 09.00 - 11.15

Föreläsning pass 1 Mental träning/Näringslära  (alla) Tid: 60 min

Paus med inslag av rörelse 10-15 min

Föreläsning pass 2 Mental träning/Näringslära  (alla) Tid: 60 min


Lunch 60 min


Eftermiddag 12.15 - 16.00

Föreläsning pass 3 Mental träning/Näringslära (alla) Tid: 60 min

Paus med inslag av rörelse 10-15 min

Föreläsning pass 4 Mental träning/Näringslära  (alla) Tid: 60 min

Paus med inslag av rörelse 10-15 min

Föreläsning pass 5 Mental träning/Näringslära  (alla) Tid: 60 min

Avslutande samtal, frågestund och utvärdering (alla) 15 min

Föreläsningsdagen  innehåller: 

5 föreläsningstillfällen i Näringslära alternativt 5 föreläsningstillfällen i Mental träning.

Korta pauser mellan föreläsningarna med inslag av rörelse och avslutande samtal, frågestund och utvärdering.

Koncept 3

Halvdag med dans och yoga.

Förmiddag alternativt eftermiddag, sammanlagt 3 timmar.

Danspass (alla) Tid: 60 min

Paus 15 min

Yogapass Hatha alternativt Yinyoga (alla) Tid: 75 min


Halvdagen  innehåller: 

Ett danspass.

Ett yogapass.

Kort paus mellan passen med möjlighet för ombyte.

Avslutande samtal, frågestund och utvärdering.