Föreläsning

Susanna föreläser i Mental träning och Näringslära för barn, ungdom och yngre vuxna inom föreningsverksamhet. Föreläsningarna riktar sig mot prestationsinriktad träning såsom konståkning, dans, simning m fl. Föreläsningens innehåll utgår från läromedel inom respektive område, vetenskaplig fakta och beprövad erfarenhet. Föreläsningarnas innehåll utgår från faktabaserad PowerPoint inom respektive område med tillhörande diskussionsfrågor. Under föreläsning sker reflektionsarbete och samtal i grupp, samt individuell reflektion i loggbok mellan tillfälle för föreläsning av aktuellt område.

Mental Träning

Mental träning är ett tvärvetenskapligt ämne som har sina rötter i psykologi, idrottspsykologi, filosofi och självhjälpslitteratur. Genom mental träning kan individen hitta redskapen för att höja skolresultat, bli bättre på att hantera stress, lära dig mer om mentala processer - hur individen kan tänka under press eller allmänt känna sig mer motiverad i vardagen.


Under föreläsningar tas följande områden upp. 

 1. Vad är Mental träning? 
 2. Psykologi och prestation. 
 3. Motivation och målfokusering. 
 4. Mentala träningsmetoder. 
 5. Mindfulness - att bli medveten om nuet. 
 6. Stress. 
 7. Självkänsla. 


Rekommenderad föreläsningstid är 60 min x 5 ggr.

Se koncept och prisidé för upplägg.


(Föreläsningen utgår bland annat från boken Mental träning av Simon Wessbo (2015), vetenskaplig forskning i ämnet och beprövad erfarenhet.) 

Näringslära

Näringslära är grundläggande när det kommer till träning. Bra matvanor är absolut en nödvändighet när det kommer till att optimera prestation. Med en balanserad kost ökar energinivån och styrkan, skelettet stärks, skador förebyggs och återhämtning påskyndas.


Under föreläsningar tas följande områden upp. 

 1. Kort introduktion av ämnet Näringslära.
 2. Näringsämnen och vätskebehov.
 3. Energiomsättning, energibalans och kort om ätstörningar. 
 4. Bra mat i praktiken. 


Rekommenderad föreläsningstid är 60 min x 5 ggr.

Se koncept och prisidé för upplägg.


(Föreläsningen utgår bland annat från boken The Dancers Way - The New York City Ballet Guide to Mind, Body and Nutrition (Hamilton, 2009), vetenskaplig forskning i ämnet och beprövad erfarenhet.)

Yoga

I samband med ett första yogapass kan en kortare introduktion hållas av Hathayoga alternativt Yinyoga. Se yogapass här.