Info Pilates

Vad innebär Stott Pilates gruppträning?

Stott Pilates utgår från och bygger på modern vetenskap och kunskap om ryggraden. Genom olika övningar och med utgångspunkt i ryggradens kurvatur stärks musklerna runt hela bålen. Stott Pilates används av ledande dansskolor runt om i världen som en kompletterande träning vid sidan av den dagliga dansträningen. Stott Pilates används även inom rehabiliteringsområden av bl a sjukgymnaster. Träningen relaterar till kroppsmedvetenhet och kroppens hållning.

I Stott Pilates tränar vi utefter 5 grundprinciper:

Andning

Bäckenets placering

Bröstkorgens placering

Skulderbladens placering och stabilitet

Huvudet och nackens placering

Varje Stott Pilates övning har ett specifikt mål.

Under träningen tydliggör vi de muskler som ska stärkas, vi arbetar med stabilitet men också rörlighet, vi delar upp rörelserna muskulärt för att tydliggöra och medvetandegöra rörelsens bana, vi arbetar med uthållighet, balans och koordination.

Det första steget är att noggrant i grupp gå igenom de 5 grundprinciperna som all pilatesträning utgår ifrån. Därefter förklaras övningarna tydligt innan de genomförs. Dels tydliggörs syftet med övningen för eleven men även hur övningen skall genomföras för att eleven skall träna på rätt sätt. Efter hand byggs ett träningsprogram upp som slutligen utförs i ett svep. Övningarna försvåras efter hand, dels koordinatoriskt men även styrkemässigt.

Alla övningar sker på pilatesmatta. Till en början utan musik vid inlärning. När vi väl kan övningarna har vi lugn musik i bakgrunden. Övningarna under lektionen vägleds hela tiden av din Stott Pilates-tränare.

Kontakt:

e-mail: susanna.berggren@telia.com

Telefon: 0733-563747

Alter Era AB (Kontor)

Trastgatan 7

426 69 Västra Frölunda

OBS! Undervisning sker vid Svenska Balettskolan, Selma Lagerlöfs Torg, Göteborg

Copyright © Alter Era AB 2015 All Rights Reserved