Anmälan & Betalningsinformation

Anmälan och betalning

 

Nedan framgår hur du anmäler dig/ditt barn till Alter Era Dans.

Efter bokad överenskommelse via mail ska inbetalning ske.

Avgiften ska vara inbetalad före bokad tid.

Betalning sker till Alter Era AB:s Bankgiro xxx-xxxx. OBS! Specificera elevens namn och datum vid betalning.

Vid första gång för anmälan vänligen kopiera nedanstående uppgifter och skicka till Susanna.

ELEVENS UPPGIFTER

 

Förnamn

 

Efternamn

 

Personnummer (6 första siffrorna)

 

c/o

 

Gata

 

Postnummer

 

Ort

 

Telefon (äv riktnr)

 

Mobil

 

E-postadress

 

VÅRDNADSHAVARENS UPPGIFTER (För elever under arton år måste uppgifter om vårdnadshavare anges)

 

Förnamn

 

Efternam

 

C/o

 

Gata

 

Postnummer

 

Ort

 

Telefon hem

 

Mobil

 

E-postadress

 

Ange även i mailet om särskilda behov finns hos eleven som lärare bör ha vetskap om, (ex allergi blodsjukdomar mm).

Kontakt:

e-mail: susanna.berggren@telia.com

Telefon: 0733-563747

Alter Era AB (Kontor)

Trastgatan 7

426 69 Västra Frölunda

OBS! Undervisning sker vid Svenska Balettskolan, Selma Lagerlöfs Torg, Göteborg

Copyright © Alter Era AB 2015 All Rights Reserved